Πρόσβαση σε Στρατιωτικές Σχολές από το 4ο πεδίο!

Προς μεγάλη έκπληξη όλων ανακοινώθηκε πως θα μπορούν οι υποψήφιοι από το 4ο επιστημονικό πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής να προσεγγίσουν τις Στρατιωτικές Σχολές. Συγκεκριμένα θα μπορούν να εισαχθούν στις: 1)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ- ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 2)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΤΡΑΤ. -ΣΧΟΛΕΣ 3)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ.…

Διαβάστε περισσότερα...

Παρελθόν αποτελούν τα ΤΕΙ – Δείτε το τελικό Πολυνομοσχέδιο

Επίσημα δημοσιεύτηκε το τελικό πολυνομοσχέδιο που αφορά στις διατάξεις για τονέο σύστημα εισαγωγής και τη νέα Γ’ Λυκείου, καθώς και τις συνέργειες Πανεπιστημίων ΤΕΙ. Αναμένουμε και τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διατάξεις για Συγχωνεύσεις…

Διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλες αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία

Με δύο νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ.Γαβρόγλου, στα Επιστημονικά Πεδία, από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις , γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» Αντικαθίσταται το παρακάτω Τμήμα του ΕΚΠΑ: Προστίθενται ως Τμήματα των Πανεπιστημίων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικαθίστανται τα παρακάτω Τμήματα των Πανεπιστημίων Αντικαθίστανται και…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου για το Νέο Σύστημα

Το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο προβλέπει τα εξής: Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών…

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποιήσεις στη διαδικασία Πανελλαδικών ΕΠΑΛ

Τροποποιήσεις στη διαδικασία Πανελλαδικών ΕΠΑΛ, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας: Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Οι εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων σχετικών με το μάθημα που εξετάζεται…

Διαβάστε περισσότερα...

Σημαντική ρύθμιση για τους μαθητές Εσπερινών Λυκείων

Μαθητές που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Α΄ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019 λόγω μη συμπλήρωσης του 15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόμιση…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης ΕΣΔΥ με Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Ιδρύεται Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: • Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, • Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η Σχολή…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο νόμου πενταετών τμημάτων Μηχανικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, μπορεί να ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παρ.…

Διαβάστε περισσότερα...

Το Σχέδιο Νόμου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

Ίδρυση Σχολών 1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο, β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο, δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο. 2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας με Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Νομικών Επιστημών, β) Γεωπονικών Επιστημών, γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής. Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων Στο…

Διαβάστε περισσότερα...