Πρόσβαση σε Στρατιωτικές Σχολές από το 4ο πεδίο!

Προς μεγάλη έκπληξη όλων ανακοινώθηκε πως θα μπορούν οι υποψήφιοι από το 4ο επιστημονικό πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής να προσεγγίσουν τις Στρατιωτικές Σχολές. Συγκεκριμένα θα μπορούν να εισαχθούν στις: 1)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ- ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 2)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΤΡΑΤ. -ΣΧΟΛΕΣ 3)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ.…

Διαβάστε περισσότερα...

Παρελθόν αποτελούν τα ΤΕΙ – Δείτε το τελικό Πολυνομοσχέδιο

Επίσημα δημοσιεύτηκε το τελικό πολυνομοσχέδιο που αφορά στις διατάξεις για τονέο σύστημα εισαγωγής και τη νέα Γ’ Λυκείου, καθώς και τις συνέργειες Πανεπιστημίων ΤΕΙ. Αναμένουμε και τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διατάξεις για Συγχωνεύσεις…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης ΕΣΔΥ με Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Ιδρύεται Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: • Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, • Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η Σχολή…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο νόμου πενταετών τμημάτων Μηχανικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, μπορεί να ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παρ.…

Διαβάστε περισσότερα...

Το Σχέδιο Νόμου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

Ίδρυση Σχολών 1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο, β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο, δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο. 2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας με Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Νομικών Επιστημών, β) Γεωπονικών Επιστημών, γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής. Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων Στο…

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο Νόμου Διεθνούς Πανεπιστημίου με συγχωνεύσεις των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Κ. Μακεδονίας

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα: α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες, • Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες, • Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη, • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα, •…

Διαβάστε περισσότερα...

Το Σχέδιο Νόμου συγχώνευσης του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα από τον υπουργό Παιδείας το Σχέδιο Νόμου “Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας”. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη, β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά,…

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάτμηση του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.

Την κατάτμηση τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα: 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: α) Κοινωνικής Εργασίας, β) Κοινωνικής Πολιτικής και γ) Πολιτικής Επιστήμης. 2. Τα νέα…

Διαβάστε περισσότερα...

8 Νέα Τμήματα για τους υποψήφιους των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας »Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας», περιλαμβάνονται άρθρα με ιδρύσεις τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα νεοϊδρυθέντα Τμήματα αφορούν τόσο γνωστικά αντικείμενα που συναντώνται και σε άλλα Τμήματα της…

Διαβάστε περισσότερα...