Μεγάλες αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2019

Ιδιαίτερα έντονη χρονιά μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το 2018, με μία πληθώρα αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις σχολές και τα τμήματα, ενώ αναμένονται κι άλλες αλλαγές αφού η ιδέα της μετατροπής όλων των Τ.Ε.Ι. της χώρας σε Α.Ε.Ι. βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην υλοποίησή της. Ένα από τα Πανεπιστήμια που υφίσταται με τη νέα χρονιά μεγάλες αλλαγές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφού καταργούνται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οι υφιστάμενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και ιδρύονται, με έδρα την Αθήνα, οι εξής Σχολές:

α. Επιστημών των Φυτών,
β. Επιστημών των Ζώων,
γ. Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
δ. Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής,
ε. Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
στ. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Στις Σχολές που ιδρύονται ισχύουν τα εξής:
• η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
• σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
• οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019.

Παρακάτω παρατίθενται τα τμήματα που ιδρύονται:
1) Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,
2) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα την Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
3) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
4) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
5) Γενικό, με έδρα την Αθήνα, (το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής),
6) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων,
7) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
8) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής.

Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1) το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,
2) το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
3) το Τμήμα Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
4) το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής,
5) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και
6) το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζουν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής και Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τέλος, ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρείται το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού και το Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Επιμέλεια κειμένου: Ρηγούσα Καραχάλιου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας ΕMPLOY

Πηγή: e-employ.gr

Μείνετε συντονισμένοι, κάνοντας like στην σελίδα των Φροντιστηρίων «αξία» στο Facebook, για να ενημερώνεστε άμεσα σχετικά με όλα τα εκπαιδευτικά νέα.

Ετικέτες: